V Koncertní síni Bohuslava Martinů, evangelickém kostele, budou sboru v 16 hodin slavnostně předány nové varhany. Poprvé na ně v připraveném koncertu zahraje Ester Moravetzová, profesorka konzervatoře v Kroměříži. Díla barokních mistrů svým zpěvem obohatí též sólista Ladislav Moravetz, církevní kantor ČCE.

Původní nástroj z Evangelického kostela Christuskirche se nenávratně ztratil v polovině sedmdesátých let 20. století. Farní sbor ČCE hledal náhradu v Čechách i zahraničí. Nakonec objevil varhany v Německu a s přispěním nadačního fondu Luteránské církve a za finanční podpory Trutnova nástroj, vyrobený v roce 1950, demontoval a odvezl do Podkrkonoší.

Loni na podzim ho v síni B. Martinů sestavila varhanářka Nora Rütten. Letos v létě truhláři z firmy Dufka postavili varhanům skříň a upravili prostor kruchty podle návrhu Jana Veissera. Nástroj má sedm rejstříků, dva manuály a elektrickou trakturu. Varhany budou nedělním koncertem slavnostně uvedeny do provozu