Šlechtický rod Auerspergů vlastnil slatiňanský zámek s přilehlým panstvím téměř dvě stě let. V roce 1732 koupil zámek Josef František hrabě ze Schönfeldu, v roce 1746 se jeho dcera provdala za Jana Adama z Auerspergu a posléze byl majetek převeden na tuto rodinu. Od té doby až roku 1942 patřily Slatiňany rodu Auerspergů, původně pocházejícímu z Kraňska (či podle jiných pramenů ze Švábska). Na další tři roky, kdy slatiňanští Auerspergové vymřeli po meči, měl Slatiňany dr. Josef František Trauttmansdorff. Jeho majetek byl v roce 1945 Benešovými dekrety vyvlastněn. Dodnes je však na zámku mnoho exponátů, které přibližují život zmíněného rodu. Jiné předměty jsou zapůjčeny například ze zámku Žleby a z dalších míst spjatých s Auerspergy. Výstavu v zámecké galerii můžete navštívit v běžné návštěvní době zámku.