V konkurenčním boji o prvenství se náchodský strom utká s Lidickou hrušní, Krčmaňským borkem, Žižkovým bukem v Malčíně, Prakšickou hrušní polničkou, Lípou pod Ticholovcem, Dubem z Branického Mezivrší v Praze, Jabloní skalickou hrabůvkou, Josefovskou oskeruší, Lípou Jana Gurreho, Klokočovskou lípou a Schillerovým dubem. Nyní může veřejnost hlasovat až do 10. října pro jednoho z dvanácti finalistů ankety Strom roku 2008. Hlasovací lístek najdou čtenáři Náchodského deníku v dnešním vydání na straně 7 a také na www.nachodsky.denik.cz. Hlasování je zpoplatněné a jeho výtěžek směřuje do veřejné sbírky na výsadby nových stromů.


Pro nejzajímavější či nejsympatičtější strom lze hlasovat třemi způsoby: zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM1–12 (podle čísla finalisty) na telefonní číslo 87 777, pomocí hromadných hlasovacích archů, které je možné objednat na internetových stránkách programu Strom života Nadace Partnerství nebo prostřednictvím hlasovacích kuponů otištěných ve vybraných médiích. Stav hlasování je pravidelně aktualizován na internetové adrese: www.stromzivota.cz/anketa.


„Anketa se snaží přitáhnout pozornost široké veřejnosti k tématu životního prostředí. Díky zpoplatněnému hlasování také aktivně přispívá ke zlepšení krajiny České republiky,“ upřesnila koordinátorka ankety Pavlína Binková a dodala, že v loňském šestém ročníku se do hlasování zapojilo 60 588 osob a výtěžek veřejné sbírky dosáhl 220 tisíc korun.


„To umožnilo na jaře letošního roku vysázet 550 stromů na deseti místech České republiky,“ upozornila koordinátorka Binková. Hlasující podpořili založení nebo obnovu šesti alejí, vznik školky starých krajových odrůd a osázení tří veřejných prostranství.