Po úvodním houslovém sólu členky kapely Juno, která se celý večer starala o hudební doprovod, si vzal slovo starosta Josef Král, který všechny přítomné přivítal. Mimo jiné řekl, že by byl rád, kdyby se z tohoto premiérového plesu stala úspěšná a vyhledávaná tradice.

Po krátké taneční sérii přišlo na řadu první zpestření večera, o které se postarali členové Klubu akrobatického rokenrolu ze Sokola Náchod. Pro nemoc partnera bohužel nemohla vystoupit místní Adéla Zemanová, která má na svém kontě řadu vítězství a naposledy obsadila 7. místo na světovém poháru v Belgii.

Úspěšně ji ale zastoupili dvojnásobní mistři republiky Honza Dostál s Kateřinou Šedivou a také nejmladší pár Jirka Urbánek s Marcelou Urbánkovou. Po další taneční sérii přišel na řadu hlavní bod večera, jímž bylo ocenění občanů městyse, kteří se zasloužili o rozvoj či propagaci obce.

První ocenění získal Jiří Šulitka

Jako historicky první toto ocenění získal Jiří Šulitka, který byl po sametové revoluci jedním ze zakladatelů Občanského fóra a v roce 1990 se po osamostatnění obce stal jejím starostou. V této funkci pracoval až do roku 2002 a za jeho působení v úřadu se obec zdárně rozvíjela. Prosadil i řadu investičních akcí, které jsou již dnes dominantami obce. Ani po ukončení starostování nepřestal pro obec aktivně pracovat a nyní jako zastupitel projevuje stále svoji velkou aktivitu a vymýšlí, kde a jak by se dalo co změnit nebo vylepšit. Toto ocenění dostal i ke svému životnímu jubileu, které tento měsíc slaví.

Po volné zábavě přišlo na řadu další zpestření večera, o které se postaral kouzelník Miloš Malý z Náchoda.Ten zaujal přihlížející nepochopitelnými kousky a posléze všechny vyzval, aby se připojili a zkusili si pár cviků na rozhýbání rukou, což je pro kouzelníka velice důležité.

Po chvíli pilného snažení to ale většina vzdala, jelikož to, co kouzelník Miloš předváděl, nebylo pro normálního jedince možné zvládnout.

O zábavu se staral kouzelník Miloš

Miloš Malý pak bavil přítomné po celou dobu večera, například u jednotlivých stolů předváděl své kousky s kartami. Každý nad jeho kouzly jen nevěřícně kroutil hlavou a nikomu se jeho triky nepodařilo odhalit.

Závěrečným oficiálním bodem večera bylo losování tomboly o téměř sedmdesát hodnotných cen poskytnutých sponzory. Tím ale večer nekončil, spokojení návštěvníci se vydrželi bavit a tančit až do pozdních nočních hodin.

Premiéru má první ples úspěšně za sebou, tak nezbývá než si přát, aby následovaly další bály a tradice byla tímto úspěšně zahájena.

Jiří Mach