Při výletě po stopách Zbabělců, nejznámější knihy náchodského rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého, který žije v kanadské Torontu, vyšel najevo skutečně velký objev.


Účastníkům prvomájové vycházky to v legendární náchodské restauraci Port Artur prozradila ředitelka Okresního archivu Lydia Baštecká, která se Škvoreckým vede e–mailovou korespondenci. „Spisovatel Tomáš Mazal, který napsal obsáhlou biografii Bohumila Hrabala, byl účastníkem nějaké Hrabalovy oslavy v Kersku a tam náhodně seděl vedle starší paní. Ta mu řekla, že má nějaké Hrabalovy dopisy. Po nějakém čase Mazal narazil na báseň Josefa Škvoreckého o libeňském plynojemu, kterou věnoval neznámé dámě,“ řekla Baštecká. Mazal tedy po ní pátral a zjitil, že jde o Marii Stichovou, vedle níž seděl v Kersku. Podle Baštecké je to v životopise Škvoreckého moment naprosto neznámý. „Najednou se objevilo tajemné desetiletí spisovatelovo ve smyslu osobního a milostného vztahu,“ uvedla Baštecká. Mazal v této souvislosti Stichovou navštívil a ukázalo se, že ona dáma vlastní nejen spoustu neznámých Škvoreckého rukopisů a dopisů, ale také dva dosud neobjevené strojopisy knihy Zbabělci, která vyšla poprvé v roce 1958 a v Náchodě způsobila rozruch. „Přestože se Marie Stichová později provdala, zůstala dále Škvoreckého láskou. Není věcí neznámou, že budoucí spisovatel často a rád podléhal ženskému kouzlu, téměř však vždycky v platonické rovině,“ uvedla Baštecká. Ta v souvislosti s objevem upozornila, že Škvorecký hodně váhal, zda může neznámé skutečnosti prozradit. Právě Zbabělce spisovatel věnoval neznámé ženě a dosud se mělo zato, že jde o o jeho nynější ženu Zdenu Salivarovou.


Výsledkem obrovské Škvoreckého lásky a inspirace nyní bude kniha Tomáše Mazala Putování k Port Arturu s podtitulem Cestopis Zbabělců. Její vydání se připravuje na letošní červen a v září ve městě vypukne za účasti spisovatele Mazala a dalších osobností velký happening. „Troufám si tvrdit, že vydání této knihy bude nejen celostátní, ale i mezinárodní událostí,“ tvrdí Lydia Baštecká. Spisovatel Josef Škvorecký naposledy navštívil Náchod v roce 2004. Pravděpodobně to byla poslední návštěva za jeho života.