Návštěvníci se například dozvěděli více o pohnutých osudech kostela Vzkříšení užívaného náboženskou obcí Církve československé husitské. Kostel byl postaven v roce 1903 v úmyslu znovuobnovení protestanské farnosti v Broumově. Jeho otevření se zúčastnil i T.G. Masaryk, tehdejší profesor pražské univerzity. Po válce a odsunu původního německého obyvatelstva byl kostel určen k užívání Českobratrské evangelické a Církve československé husitské, která zde působí dodnes. Hudební program večera patřil Janě Jarkovské, o které se už píše jako o "první dámě české flétny".

Zajímavostí kostela je vitrážová luneta v presbytáři, které zobrazuje to, co nikdo neviděl - vzkříšení Ježíše Krista, který jako vítěz nad smrtí vystupuje z hrobu, v ruce drží praporec s křížem. Úsměvné pozornosti se pod vitrážovými okny těší i freska ve stylu socialistického realismu, kterou v roce 1950 namaloval akad. malíř Václav Pučelík. Centrální Kristovu postavu obklopuje "pracující lid a inteligence", zvaní k odpočinutí v jeho blízkosti. Zajímavá je i výzdoba věžních hodin, které obklopuje symbolická výzdoba: kohout ohlašuje jitro a nový počátek a lebka s hadem znamená hřích a smrt. Hodiny pak jsou měřítkem času jako příležitosti mezi jitrem a závěrem žití. Dobře čitelný je i nápis Ora et Labora (Modli se a pracuj), což je původní heslo broumovských benediktinů a je praktickým pokynem, jak dobře prožít život.

V roce 1997 získala kostel Diakonie, která v dalších letech začala hlavní loď i faru využívat jako skladiště materiálu. Nyní je kostel vyprázdněn a občas půjčován náboženské obci. Ta se obvykle schází v malé modlitebně pod kůrem a doufá, že se kostelu (vedenému jako kulturní památka) dostane řádné péče.