Poté, co správce podzemí převzetím klíčů oficiálně otevřel turistickou sezonu, nesly se vstupním areálem před zraky stovek přihlížejících německé povely důstojníků, po nichž nastoupené jednotky v různobarevných uniformách střílely salvy ze svých pušek.

Poté se za víření bubnů vojska přesunula z „dolíku“ nad podzemí, kde zaujala bojové pozice a domácí rakouští obránci čelili – naštěstí nekrvavému – útoku pruských dobyvatelů.

„Pevnost jsme slavnostně uhájili. Útočníci byli zatlačeni, část pěchoty pobita a zbytek zahnán a donucen k ústupu,“ popsal nám poručík pevnostních dělostřelců Petr Dostál průběh vojenské ukázky. V ní se na straně obléhatelů představil 1. pruský gardový pluk z Hradce Králové, 2. gardový pluk z Předměřic a gardoví husaři v sedle. Barvy rakouské armády – coby obhájců pevnosti – hájili a z vítězství se radovali pěšáci z 1., 18., 21., 35. a 73. pěšího pluku, které podporovalo rakouské dělostřelectvo a polní myslivci z 5., 6. a 17. praporu. Přestože se střílelo „ostošest“, žádnou velkou opravdovou krev či zranění si bojová ukázka nevyžádala.

Od dubna budou podzemní chodby otevřeny pouze v sobotu a neděli od 9 do 16 hodin. Od května do září to však již bude od úterý do neděle od 9 do 17 hodin a o prázdninách do 18 hodin. Prohlídka části josefovského podzemí trvá 60 minut.