V úvodu setkání se broumovská starostka Libuše Růčková a místostarosta Lubomír Franc v krátkosti ohlédli za děním, k němuž v uplynulém roce v Broumově došlo.


Slavnostní část programu doplnil divadelní soubor Ne.Div.Se spolu s hudebním uskupením NESLYŠSE, kteří si pro tento večer připravil šest semaforských hitů z jejich nedávno vzniklého představení „Hledá se Jonáš“. Každý z přítomných si tak mohl zavzpomínat na hity 70. a 80. let.
Zástupci města předali 12 pamětních listů těm, kdo se svojí dlouholetou záslužnou činností zasluhují o rozvoj města Broumova a konají tak ve prospěch obyvatel. Letos byl poměr oceněných mužů a žen naprosto vyrovnaný.


Jaroslav Žid byl vyznamenán u příležitosti životního jubilea za obětavou dlouhodobou práci v broumovském spolku kaktusářů, jehož byl v roce 1967 zakladatelem a 40 let působil jako jeho předseda.


Pamětní list za dlouholetou aktivní činnost v TJ Slovan Broumov si odnesl Stanislav Martinec, Zdeňku Janečkovi byl udělen za dlouholetou práci v broumovském oddělení Policie ČR.


Za dlouholeté působení v duchovní správě na Broumovsku a za podíl na obnově demokracie ocenění jistě právem náleží P. Norbertu Josefu Zemanovi, OPraem. Ten však ze zdravotních důvodů nemohl pamětní list převzít osobně.


Dalšími oceněnými byli někdejší ředitelé broumovských „základek“: u Jaroslava Říhy komise ocenila jeho dlouholeté působení ve školství na Broumovsku. Stejně tak u Václava Herzána, u něhož byl vyzdvižen jeho za příspěvek k rozvoji vzdělanosti realizací projektů aktivních metod výuky.
Mezi ženami byla za dlouholeté působení ve zdravotnictví a za péči o zdraví občanů Broumovska oceněna Vlasta Kofránková, která ale ze zdravotních důvodů nemohla přijít osobně. Zbývajících pět ocenění putovalo členkám místní organizace Českého svazu žen: za dlouholeté aktivity pořádané pro občany města byly oceněny Zdeňka Martincová, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu si pamětní plaketu odnesly Renata Burghardtová a Věra Gurovičová. Další oceněnou byla Alena Hejnová – za práci v komisi Rady města (sbor pro občanské záležitosti) a za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu. Aktivitu a kreativitu v Českém svazu žen Broumov ocenila komise také u Evy Novotné, která kromě již zmiňovaného rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu také šíří dobrého jména Broumova v podnikatelské činnosti.