Jeho otec Václav Novák je úspěšný výtvarný fotograf a publicista. Jeho matka Libuše Nováková, rozená Čertnerová, je vyhledávaná koncertní pěvkyně-sopranistka.


Petr Novák, absolvent čtyřleté Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v Podkrkonoší (1972-1976) a šestileté Akademie výtvarných umění v Praze (1978-1984, u profesora Stanislava Hanzíka), vytvořil desítky plastik, soch, sousoší, pomníků nejen po celých Čechách, Moravě, ale i pro zahraničí, v Rakousku, Německu a Itálii. Je to plodný sochař, hojně využívaný zahraničními mecenáši a klientelou. V poslední době tvoří zejména plastiky koní. Koncem minulého roku vyšel jeho reprezentativní katalog s vyobrazením jeho 54 plastik s česko-anglickým textem.


Necítím se být kvalifikován hodnotit Novákovu sochařskou tvorbu a jeho artefakty, to ponechávám povolaným. V našem městě lze obdivovat také jeho díla, například bustu TGM v Josefově nebo bronzový figurální pomník prezidenta T. G. Masaryka před budovou ZŠ Na Ostrově či plastiku sv. Michaela v kapli na římskokatolickém děkanství v Jaroměři. Sochař připravuje studie sochy papeže Jana Pavla II. pro chrám sv. Mikuláše v Jaroměři z podnětu jaroměřského děkana, polského kněze ThLic. Jerzy Zięby. V současnosti dokončuje náročnou bustu v mramoru papeže Jana Pavla II.