close Rostislav Vaněk: Extypo. info Zdroj: archiv spolku Apeiron zoom_in Je autorem písem Clara Sans, Meridianus či Haven. Výstava představí jeho volnou grafickou tvorbu, ke které se po letech opět vrátil.

Ani grafické práce nezapřou typografa - v mnoha dílech je jasně čitelná inspirace tvary písmen a číslic.

V posledních letech se začal věnovat také olejomalbě. Jeho díla jsou zastoupena i v zahraničních sbírkách.