Za návštěvu určitě stojí ta část sbírek Krkonošského muzea Správy KRNAP, která je umístěna v augustiniánském klášteře ve Vrchlabí. Hlavním magnetem zde je stálá ekologická expozice „Kámen a život“, v níž se její autoři prostřednictvím moderní techniky pokusili vyjádřit to, čeho nejsou schopná „klasická“ muzea.

Návštěvník expozice vstupuje na jeviště velkolepého divadla, kde na ploše téměř 1000 metrů čtverečních se spojují zvuk a světlo. Hudba a charakteristické zvuky přírodních živlů umocňují výklad profesionálního komentátora, který je doplňován a aktualizován průvodci během daného programu.

Dále zaujmou ukázky živé přírody – model horského potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky, terária, představující nejznámější zástupce krkonošských obojživelníků a plazů. V křížové chodbě augustiniánského kláštera je k zhlédnutí stálá výstava Člověk a hory. Vypovídá o historii osídlování Krkonoš a sleduje působení lidí na horskou přírodu do konce 19. století.

Její část zachycuje život „lidu krkonošského“ až do třicátých a čtyřicátých let 20. století. V muzeu se pravidelně konají i výstavy: Do 30. března je otevřena výstava z muzejních sbírek s názvem Archeologické stopy sklářství v Krkonoších. Do 10. února můžete navštívit filatelistickou výstavu ke 170. výročí založení vrchlabské pošty a 15. výročí známky ČR.

Návštěvní doba celoročně: úterý až neděle 8 - 17 hodin, vstup poslední skupiny v 16 hodin.