V sále klášterního Dřevníku se odehrál dialog mezi hudbou a literaturou v podobě výběru z dvanácti fantazií jednoho z nejproduktivnějších skladatelů minulosti Georga Philippa Telemanna a cyklu Šesti metamorfóz Benjamina Brittena, zpodobňujících v šesti personifikacích protikladné lidské vlastnosti. Herečka Vilma Cibulková pak hudbu doplnila výběrem ze Shakespearových Sonetů v překladu Martina Hilského.