Projekt „Městské turistické trasy jako integrovaný produkt cestovního ruchu měst česko-polského příhraničí“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Celkové náklady dosáhly více než 1,1 milionu Eur.

Starobylá Świdnice

První a druhý den studijní cesty po trasách česko-polského projektu Citywalk se nesly ve znamení akce. Účastníci nejprve zavítali do Muzea starého kupectví ve Świdnici, kde se uskutečnila zahajovací konference.
Novináři se zde seznámili s celým projektem městských turistických tras a mohli se organizátorů zeptat, jak vznikal.
Pak už všichni vyrazili do ulic starobylé Świdnici. Úvodní den „study tour“ pokazilo jen počasí. Novináři vybavení pláštěnkami vypadali jako pestrobarevní tučňáci, takže po takzvané Knížecí trase ve Świdnici vyrazili rychlým pochodem.

Kostel Míru na seznamu UNESCO

Prostřednictvím speciálních audio průvodců a multimediálních kiosků se seznámili s historickými památkami a zajímavostmi tohoto města. Velký dojem udělala návštěva dřevěného protestantského kostelu Míru (Kościół Pokoju) s unikátní malířskou a řezbářskou výzdobou. I když zvenku kostel Míru vypadá skromně, uvnitř působí ohromujícím dojmem. Je považován za největší protestantskou dřevěnou stavbu s hrázděnou konstrukcí v Evropě. Tento unikát je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO!

Podzemní chodby Kladské tvrze

V pátek se již počasí umoudřilo, proto nic nebránilo přejezdu do Klodzka a Barda. V Muzeu Země kladské se konala konference s názvem Význam turistiky a její bezprostřední vliv na atraktivitu obcí v souvislosti s projektem Citywalk. Zúčastnili se jí rovněž představitelé radnic všech šesti měst, které jsou v této akci zainteresované. Přerov reprezentoval primátor Jiří Lajtoch a Českou Skalici starosta Tomáš Hubka.

Potom účastníci vystoupili na vrch Kladské tvrze. Zde navštívili rozsáhlý komplex podzemních chodeb, kde zažili několik humorných situací. Ještě větší legrace panovala na raftech, které jsou součástí tzv. vodní městské trasy v Bardu. Oficiální program zakončila procházka po tzv. Růžencové trase v Bardu. V kopci nad městem se nachází růžencová cesta, kde je rozeseto bezmála 20 kapliček, které připomínají spíš malé kostelíčky.

Večer se novináři sešli na koupališti ve Świdnici, kde pro ně byla připravena grilovací party s karaoke show. Zdařilou prezentaci projektu Citywalk zakončila sobotní procházka po Świdnici. (Jan Holý)