Světově proslulá harfenistka Kateřina Englichová se stala letošní rezidenční umělkyní festivalu, jehož úvodní koncert se odehraje poslední červnovou sobotu od 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha v klášteře Broumov. Skladba "Krajina paměti" vznikla na objednávku festivalu, a připomene výročí 300 let od úmrtí Kryštofa Dientzenhofera, stavitele kostelů broumovské skupiny, které byly letos zařazeny mezi národní kulturní památky.

Ilustrační foto.
Z novoměstského náměstí budou po laně šplhat vzhůru k nebi. Padne nový rekord?

Rozhovor s Englichovou

Letos jste se stala rezidenční umělkyní festivalu Za poklady Broumovska. Co přesně to znamená? Kolik vystoupení na festivalu odehrajete?

Je to pro mne v první řadě opravdu velká čest. Na festivalu budu mít tři vystoupení. První jako sólistka s Filharmonií Hradec Králové a dirigentem Andreasem Weiserem, poté komorní koncert s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou a na závěr sólový recitál.

Skladatel Kryštof Marek, který je letošním rezidenčním skladatelem festivalu, Vám věnoval koncert pro harfu a malý orchestr s názvem Krajina paměti. Stává se často, že Vám skladatel věnuje skladbu?

Často ne, ale občas ano. Nicméně koncert pro sólovou harfu s orchestrem není až tak běžný. Jsem Kryštofovi moc vděčná, že se do toho pustil. Není to jednoduché psát pro tak komplikovaný nástroj, jakým je harfa.

Krajina paměti bude mít premiéru na zahajovacím koncertě 25. června a jejím tématem je připomenutí historických událostí na Broumovsku i touha po uzdravení starých křivd. Znamená toto téma pro Vás něco osobně?

Myslím, že je to obrovské téma, které zdaleka přesahuje kraj Broumovska. Vyrovnání se s minulostí, pojmenování věcí pravým jménem a smíření by mělo být pro civilizovanou společnost důležité. A každý z nás by je měl v sobě zpracovávat celoživotně.

Jste zvyklá koncertovat ve světových koncertních síních. Jaká jsou vystoupení v kostelech, je to něčím specifické?

Svým způsobem ano. Záleží, pochopitelně, jak prostorný kostel je, jestli se tam zvuk hodně rozléhá nebo tříští. Někdy bývá málo prostoru před oltářem, může být i vlhko, popřípadě zima, nebo naopak dusno. To v koncertních síních nezažijete. Ale atmosféra, která v kostelech bývá, je neopakovatelná. Každý citlivý člověk ji pocítí a nemusí být ani věřící. I „drsňák“ zjihne.

Dne 19. srpna budete mít koncert při svíčkách v kostele Povýšení sv. Kříže v Adršpachu. Na jaký program se mohou návštěvníci těšit?

Program jsem se snažila vybrat pestrý, možná ne úplně typický. Zazní hudba Clauda Debussyho, který má letos výročí, dále harfových autorů 19. století Alphonse Hasselmanse nebo Félixe Godefroida, ale také Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha či Phillipa Glasse. Od posledních tří jsem si dovolila jejich skladby pro harfu upravit. Zazní i kompozice, kterou mi věnovala moje kamarádka Laura Caramellino a na koncertě bude také hudební hádanka. Přijeďte se podívat.