Broumovský průvod vyšel po 16 hodině ze tmy uličky od kláštera na nasvícené místo na rohu náměstí. Tam vznešené cizince přivítala starostka města, která jim na jejich cestě do Betléma, kam se vydali poklonit židovskému králi, nabídla pohoštění a odpočinek. Králové, kteří byli oděni do kostýmů z afrického brokátu, s nímž textilka Veba úspěšně dobývá africký trh, však pohoštění kvůli velikému spěchu odmítli. „Betlém je tímto směrem,“ pokynula starostka směrem ke Kostelnímu náměstí. „Poskytnu vám aspoň na cestu ozbrojený doprovod,“ nabídla jim část „svého“ vojska.

V „Betlémě“ na Kostelním náměstí už pod přístřeškem čekala Maria s Josefem a miminkem. Králové před nimi padli na kolena a klaněli se svaté rodině. Otevřeli své poklady a obětovali dítěti dary – zlato kadidlo a myrhu.

Putování tří mudrců k Ježíšovi komplikovala nepřízeň nebes, která se projevila ve vydatném sněžení. „Nepříjemné mokré sněžení ovlivnilo bohužel účast občanů na této akci. Také živý Betlém na Kostelním náměstí byl skvěle připraven, ale bohužel špatné počasí vyhnalo mnoho návštěvníků brzy domů,“všiml si Petr Cirkl.