Autorkou výstižného lapidárního textu je PhDr. Olga Mertlíková, ředitelka muzeí, fotografie dodali Karel Hanuš a archiv muzea. Brožura na malé ploše obsahuje nejen velké množství relevantních informací, ale i 25 barevných a 17 černobílých fotoreprodukcí včetně leteckého snímku a barevného plánku Josefova.

Publikace představuje historii stavby pevnosti Josefov v letech 1780-1787, pruskou-rakouskou válku 1866 a zrušení pevnosti v roce 1888, josefovský Dolík a areál podzemních chodeb, obranný podzemní systém, bastion Nro I, lapidárium M.B. Brauna, novou radnici a muzeum, První vojensko historické muzeum M. Frosta, ravelin Nro.XIV s reduitem, farní kostel Nanebevstoupení Páně. Závěr tvoří připomínka Jak se žilo a žije v Josefově a galerie významných osobností.

Pěkně graficky upravenou publikaci připravilo AZ studio Hostinné, které k mému překvapení na sebe převedlo autorská práva. Brožuru jistě uvítají turisté a návštěvníci našeho Josefova, protože přináší hutné a solidní informace o bývalé pevnosti Josefov, prohlášené v roce 1971 za městskoupamátkovou rezervaci.

(PhDr. JIŘÍ UHLIŔ, člen kulturní komise města Jaroměře)