Ta tkví v zápasu s vlnami řeky Úpy na vlastnoručně vyrobených plavidlech. Každý, kdo je majitelem zvlášť vydařené kocábky a netrpí nedostatkem odvahy, je očekáván v sobotu 19. června za každého počasí a stavu vody v Havlovicích nedaleko Úpice u Šiškovenského mostu. Prezence je od 9 do 11 hodin. Ve 12 hodin sjezd řeky odstartuje. Účastníci tohoto klání musejí být starší patnácti let a každý jede na vlastní nebezpečí.

Plavení po řece Úpě je však atraktivní i pro „čumily“ na břehu a je dobrým tipem na výlet. Předpokládaný průjezd plavidel u Slatinského mostu je ve 14 hodin, na Pohodlí v 15.30 hodin. Vyvrcholením plavby je dosažení Viktorčina splavu v Ratibořicích (asi v 16 hodin). Na závěr akce je připraveno posezení u táboráku na Pohodlí s občerstvením a hudbou.

Recesistická tradice Úpění se v Havlovicích zrodila v roce 1975 mezi trempy z osady Idaho. Parta nadšenců si tehdy lehla na lehátka a sjela Úpu z Havlovic až pod Viktorčin splav. Potom akce začala narůstat a jelo se, i když ne přímo za sebou, třináct ročníků.

Vrcholem byla účast 76 plavidel s 230 plavci. Avšak tehdejšímu režimu se recesistické plavení po Úpě nezamlouvalo. Jeho představitelé usoudili, že na akci chodí více lidí než na První máj, proto plavení zakázali.

Po sedmi letech nucené přestávky bylo Úpění obnoveno. Současná trasa je oproti původní zkrácena asi o kilometr. Někdejší místo startu se nacházelo na louce za pilou v Havlovicích. Dnešní místo startu je na louce v Náchodci, za Šiškovenským mostem.

Milovníci netradiční plavby už jistě připravují svá neobvyklá plavidla.