Prologem kulturně – společenské slavnosti byla výstava světoznámého fotografa Jindřicha Štreita v Galerii U Mistra s palmou v Náchodě, po které se všichni účastníci přemístili do prostor Rodinného výčepu, kde bylo v provozu rovněž minikino, které v průběhu dne promítalo dva opusy pana domácího Petra Rýgra - Na Methuji a Na Hvězdu.

Vrcholem letošního programu ale bylo nepochybně divadelní představení Robinson Crusoe v podání komedianta a klauna Víti Marčíka. Ten hned na úvod, jak je dobrým zvykem, navázal bezprostřední kontakt s publikem. Jedné divačce vnutil kytaru, aby mu ji hlídala, další zase hrníček s čajem.
„Já to pořád takto dělám a už je mi to trapné. Ale dělat to budu dál,“ řekl divadelník, který divákům sdělil, že jim závidí, že uvidí Robinsona Crusoea v plné své kráse. Pak už bylo rozehráno představení plné překvapení, humoru, improvizace, nečekaných okamžiků, rozmanitých kousků, kterých se účastnilo i vybrané publikum.

Součástí Dne Výčepního listu byl i netradiční křest knihy Petra Rýgra Hory Orlické - Na Jiráskově horské cestě (ještě po devadesáti letech) s fotografiemi Aleše Formánka. „My jsme podle starých průvodců loni s Alešem prošli celou Jiráskovu horskou cestu. Oblékli jsme se jako staří turisti, abychom zjistili, co se naplnilo z těch představ dávných turistů, protože tenkrát turistika měla ještě určitý přesah. Z putování jsme vytvořili knížečku, kde jsou fotografie, jak to vypadalo před devadesáti lety, a jak to vypadá dnes,“ představil publikaci Rýgr a požádal svoji ženu Evu, aby ji pokřtila znamením kříže.

Návštěvníci, mezi nimiž nechyběly osobnosti jako fotografové Bohdan Holomíček, Ctibor Košťál, Jindřich Štreit, režisérka Drahomíra Vihanová, spisovatel Tomáš Mazal, malíř Aleš Lamr či kameraman Miroslav Janek, se celý den s přispěním mnoha pochutin, výtečného piva či slivovičky náramně bavili.

Na zahradě, kde stála věž kostela, podle Rýgra kostela zakopaného, potěšila například kapela Kočka pláče, tříčlenný band hrající písně o kočkách a hřbitovech. „Dva ze členů kapely jsou bývalými kolegy – hrobníky z pražských Malvazinek,“ vysvětlil Rýgr.

Bonusem povedené „zahradní slavnosti“ byla distribuce čerstvého, jednadvacátého čísla všestranného periodika příležitostného Výčepní list s přílohou Litera. List mj. nabízí rozsáhlý rozhovor s Miloněm Čepelkou, členem Divadla Járy Cimrmana a pravidelným hostem Rodinného výčepu. (hyš)