Jak nám řekla hlavní organizátorka akce Jana Bauerfeindová, pouštění draků na konci října se stává pomalu, ale jistě pěknou podzimní tradicí. „Draky vyráběli účastníci drakiády povětšinou ručně z papíru a dřívek či tyček,“ uvedla Bauerfeindová s tím, že použity byly také reklamní letáky. „Neměli jsme žádný návod, k výrobě nám musely postačit vzpomínky z dětství,“ svěřil se Milan Háze, jeden z účastníků drakiády.