Ulicemi Červeného Kostelce, Náchoda, Nového Města nad Metují, Jaroměře či České Skalice procházely skupinky dětí v odění Tří králů v doprovodu dospělého a prosily s koledou o finanční příspěvek do zapečetěné kasičky.


„Koledníci lidem opět rozdávali drobné dárky, kalendáříky a cukrovinky. V minulém roce vyšlo v Královéhradeckém kraji do ulic více než 19 stovek skupinek Tří králů, kteří vykoledovali téměř osm milionů korun,“ uvedla Alena Lorencová, koordinátorka této sbírky z Diecézní charity. S podobně vysokou částkou se počítá i v tomto roce.


V Červeném Kostelci vyrazilo do ulic a do okolí města celkem 39 skupinek Tří králů. Při mši svaté v kostele sv. Jakuba byly posvěceny tříkrálové předměty – křída, voda a kadidlo. Koledníci dostali požehnání a byli vysláni na koledu. Celkem vybrali bezmála 172 tisíc korun. Ve městě to bylo téměř 86 tisíc a v příměstských částech Lhota 21 tisíc, v Horním Kostelci více než 19 tisíc, v Olešnici 11 700, v Bohdašíně pět tisíc a ve Stolíně 6490 korun. V okolních obcích Červená Hora, Slatina a Boušín a v Maršově u Úpice bylo vybráno celkem 22 500 korun. Finanční prostředky budou použity na zdravotní pomůcky pro Hospic Anežky České, dále na polohovací elektrické postele a antidekubitní matrace pro Domov sv. Josefa v Žirči a dovybavení domu s pečovatelskou službou. Peníze z ostatních měst půjdou na provoz a vybavení Domu na půli cesty a Domova pro matky s dětmi v Náchodě či na provoz a vybavení stacionáře Nová naděje v Novém Městě nad Metují.


Výsledky Tříkrálové sbírky ve městěch náchodského okresu přineseme v nejbližších vydáních Náchodského deníku. Při letošní sbírce se v ulicích neobjevili falešní koledníci. Součástí sbírky byly také Tříkrálový koncert novoměstských varhaníků a rovněž koncert na Boušíně.