V přednášce přiblíží nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu, coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu, bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.

24. září od 18:00 hodin, Broumov