To ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové pořádá v těchto dnech v hlavní výstavní síni výstavu nazvanou Helena Fejková a české textilky.

„Od roku 1990 patří značka Helena Fejková Prague neodmyslitelně k českému oděvnímu designu a od toho roku se také datuje její systematická spolupráce s celou řadou v té době úspěšných, dnes již většinou zaniklých českých textilek,“ uvádí kurátorka výstavy Konstantina Hlaváčková.
Kromě této výstavy, která potrvá do 7. srpna, je zde do konce července instalována expozice obrazů a grafik Kamily Matějčkové-Myškové nazvaná Kraj mládí Boženy Němcové. Obrazy, které jsou k vidění ve výstavní síni „na chodbě“ pocházejí ze sbírkového fondu Muzea Boženy Němcové a soukromé sbírky pana Josefa Daňsy.

Výstavu uspořádalo muzeum u příležitosti stého výročí, kdy se akademická malířka ve vísce Lužici u Hodonína na jižní Moravě narodila. Ve středu 13. července uplynulo deset let od doby, kdy v 90. letech zemřela.

Hlavní expozice věnovaná životu a dílu Boženy Němcové je umístěna v maloskalickém muzejním areálu, který sestává z bývalého hostince, kláštera voršilek a zbytků středověké tvrze.

Pobočkou muzea je areál Barunčiny školy, v němž je rovněž umístěna expozice Muzeum 1866. Ta se tematicky zabývá bitvou pruských a rakouských vojsk, která se u České Skalice odehrála v červnu 1866. Areál najdete pod Husovým náměstím. Muzeum ještě spravuje Naučnou stezku babiččiným údolím, která vede od Barunčiny školy okolo hlavní expozice a pak tzv. Bažantnicí až k ratibořickým památkám.

A právě v ratibořickém zámeckém parku se v případě příznivého počasí zítra odehraje divadelní představení v podání členů amatérského souboru Jiráskova divadla v Hronově. Ti si pro ratibořické publikum připravili klasickou českou pohádkovou hru „Lucerna“. Začátek představení je ve 20:30 hodin.