,,Aktivitou jsme se připojili k celosvětovému Dni stromů a připomenuli si jejich význam pro život a nezastupitelné místo v krajině,“ podotýká Helena Hamanová z Centra rozvoje Česká Skalice.

Letos se sázelo opravdu hojně, celkem bylo vysazeno dvacet stromů. V pátek proběhla výsadba v Ratibořicích. Ovocný sad na Bílém kopci byl doplněn o devět nových stromků a zámecký park zkrášlen o osm nových pestrobarevných rododendronů.

V sobotu ve 14:00 hodin byla Slavnost stromů v České Skalici zahájena na Husově náměstí, odkud se více jak dvacetičlenná skupina lidí vydala na pocházku městem. Jednotlivé zastávky na trase byly věnovány památným stromům a stromům vysazeným v minulých ročnících.

O jednotlivých dřevinách i dalších zajímavostech přírody poutavě vyprávěl Ing. Jan Fetter, odborník na údržbu a zakládání zeleně, člen Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.

První zastavení proběhlo u skautské klubovny, kde byla připomenuta výsadba jeřábu černého z roku 2005. U maloskalického kostela jsme se podívali jak se daří lípě srdčité, vysazené v témže roce a kousek opodál, u muzejního areálu jsme obdivovali jeřáby červené. Prošli jsme také kolem mateřských škol a podívali se na habr obecný, jeřáb červený, jež zde byly vysazeny v roce 2007. Poslední zastávka byla u Husitského kostela. Vysazená hrušeň z roku 2006 se bohužel neujala, ale výhled z tohoto místa stál za to.

Poté již následovala první sobotní výsadba, která proběhla u Domova důchodců na Třešňovce. V doprovodném programu vystoupil sboreček „Viktorky“ ze Základní školy v České Skalici, pod vedením paní učitelky Vlčkové. Volba stromu odpovídala tradici tohoto místa, vysadili jsme ranní třešeň. V zápětí se u místní Sokolovny vysadil jeřáb oskeruše, původní ovocný strom, který v současné době zažívá renesanci. Strom dostala darem Společnost Boženy Němcové od svých přátel z Moravy. Poslední sobotní sázení proběhlo ve Vile Čerych. V ovocném sadu byla vysazena nová třešeň. Slavnost stromů byla zakončena příjemným posezením a rozpravou u sklenky svařeného vína.

Děkujeme všem, kteří nám v letošním roce s přípravou slavnosti pomohli a k svátku stromů se aktivně připojili. Kdo jste to nestihl, můžete se přidat i dodatečně. Nové stromy lze sázet zhruba do konce listopadu, než půda zamrzne.

Strom provází člověka od nepaměti, je z něho vyrobena kolébka, do které je jako dítě ukládán, stůl, u kterého zasedá celá rodina, lože, do kterého večer uléhá a v neposlední řadě rakev, ve které končí své pozemské putování.

Slavnostbyla podpořena grantem Města Česká Skalice, aktivita probíhá v rámci projektu Kapka 21, financována Státním fondem životního prostředí. (Helena Hamanová, Centrum rozvoje Česká Skalice)