Přesně tak by to mohlo na státním zámku v Náchodě vypadat během druhé zářijové soboty, kdy by měly vypuknout Náchodské Kuronské slavnosti.
„Náchod je přirozeným kulturním centrem regionu, ale schází mu významná každoroční kulturní akce, která by zviditelnila město a ožvila zámek. Hledali jsme proto historickou událost či období, které by bylo podnětem k uspořádání slavností. Tím impulsem je letošní 210. výročí uvedení opery Don Giovanni na náchodském zámku a období, kdy náchodské panství vlastnil Petr vévoda Kuronský a Zaháňský. K umění, zejména k hudbě a divadlu měl vévoda upřímný vztah. Proto jsme také slavnosti pojmenovali po něm,“ vysvětlila Eva Fořtová z odboru školství, kultury a sportu, který na přípravě slavností v těchto dnech intenzivně pracuje.

Hudba a divadlo

Pro konání slavností vybrali organizátoři datum 8. a 9. září. „Snažili jsme se vytipovat vhodný termín, protože v létě se na Náchodsku koná plno jiných akcí. Od příštího roku už by se měly slavnosti konat v srpnu. Letos to bude takový zkušební, první ročník,“ sdělila Fořtová.
A co konkrétně Kuronské slavnosti nabídnou? „Program nyní dolaďujeme. Jisté ale je, že slavnosti budou ve znamení hudby a divadla. Návštěvníci uslyší nejznámější árie z Mozartových oper, uskuteční se koncert Dechové harmonie nebo komorního orchestru Slávy Vorlové a Kladského komorního sboru. Konat se budou večerní prohlídky zámku s průvodci v kostýmech. Vévoda Kuronský také vypustí nový přírůstek do zámecké obory. Připraven je i bohatý doprovodný program,“ dodala Eva Fořtová.