Festival se koná každý rok v přímořském lázeňském městě Sopoty v Polsku. Svoje síly Kácov změřil v soutěžním klání se 23 pěveckými sbory, které přijely například z Brazílie, Slovinska, Dánska, Polska, Filipín, Švédska, Estonska.


Strhující byla již atmosféra zahajovacího odpoledne, kde se jednou skladbou představily publiku všechny sbory. Kromě účasti v soutěži ve dvou kategoriích - chrámová hudba a lidová píseň, si sbor zazpíval na koncertě chrámové hudby v úchvatném prostředí moderního kostela.


Vřelý potlesk posluchačů sbor dobře naladil na soutěžní výkony, které ho čekaly třetí i čtvrtý den. Výkony sborů hodnotila odborná mezinárodní porota. Čekání zpěvákům na výsledky soutěže zpříjemnil výlet do přístavního města Gdaňsk.


V sobotu v podvečer už napětí vrcholilo a soutěžící netrpělivě čekali na rozhodnutí poroty. Kácov získal v obou kategoriích ve velmi silné konkurenci univerzitních mezinárodních sborů bronzová pásma. Spolu s diplomy si členové sboru odváželi domů úžasnou atmosféru z koncertu vítězů v Lesní opeře a ze závěrečného vystoupení osmi stovek zpěváků při společných skladbách.


Sbor skvěle reprezentoval nejen svoje město Nové Město nad Metují, ale i naši vlast – Českou republiku.


Za to patří veliké poděkování nejen všem členům sboru, ale především panu sbormistrovi Jaroslavu Rybáčkovi, který sbor k tomuto umístění dovedl. Další poděkování náleží městskému úřadu, sponzorům za jejich finanční příspěvky, které umožnily účast v soutěži a zřizovateli Městskému klubu, který sbor v činnosti podporuje.

(Jana Vitverová)