Soubor Trio Arundo rozezní jeho stěny tóny skladeb Mozarta, Beethovena, Bacha či Martinů. Koncert začíná v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj je určen na péči o kostely tzv. broumovské skupiny.

Mladý soubor Trio Arundo. vznikl v roce 2005 z iniciativy trojice nadaných studentů hudební akademie v Praze Jana Součka (hoboj), Jana Macha (klarinet) a Václava Vonáška (fagot). Profilovali se jako interpreti té nejnáročnější hudby autorů 20. století, uvádějí tria J. Francaixe či E. Schulhoffa. Název tria je odvozen z latinského názvu rostliny, z níž se vyrábějí plátky a strojky, které jsou nutnou součástí hoboje, klarinetu i fagotu.

„Jsme rádi, že festival navštěvuje stále více posluchačů. Bez návštěvníků by festival ztratil svoji atmosféru,“ říká Jan Školník, ředitel Agentury pro rozvoj Broumovska, která je organizátorem festivalu. „Díky velkorysosti místních farností jsme v letošním roce uzavřeli smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Můžeme se tak soustředit na další rozvoj festivalu.“

Festival končí 3. září kdy soubor Octopus Pragensis přednese koncert inspirovaný hudebními materiály z archivu kláštera v Broumově. (mah)