Návštěvníci uvidí pestrou kolekci betlémů vyrobených z nejrozmanitějších materiálů - vyřezávané ze dřeva, keramické, těstové, sádrové, vázané z kukuřičného šustí, voskové, papírové i z dalších méně tradičních materiálů.

Zastoupeny jsou skříňkové betlémy, stavěné betlémy s králickými figurkami a rozměrnou architekturou či skromnější, nicméně velmi populární betlémy vyráběné z tištěných papírových předloh (Alšův betlém a jiné).

Výstavu můžete navštívit do 10. ledna každý den mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (zr)