Památku, kterou vzkřísili zdejší obyvatelé v šedesátých letech z ruin, prodala obec spolumajiteli královédvorské realitní kanceláře Tana za 30 milionů korun. Ve čtvrtek byla zaregistrována tato změna Katastrálním úřadem v Jičíně.

Rozhodnutí soudu, protesty občanů

 K prodeji došlo poté, co v pátek 13. července rozhodl soud o neplatnosti žádosti o vyhlášení referenda, podané skupinou místních obyvatel. Důvodem byly formální chyby. Již podruhé se tak iniciátoři bezvýsledně pokusili zvrátit prodej památky. Patří mezi ně také aktivista Stanislav Penc z Milkovic. „Když si uvědomíme, že většina lidí se peticí postavila proti prodeji, je jednání zastupitelů nezodpovědné a jde rozhodně o zneužití pravomoci veřejného činitele. Rozhodnutí se pokusíme zvrátit. Společně s dalšími občany podám návrh na vydání předběžného opatření, kterým bude uložen zákaz dispozice s tímto majetkem, a dále žalobu na neplatnost kupní smlouvy. Za občany podáme dále ústavní stížnost proti rozhodnutí soudu,“ říká Stanislav Penc. Podivuje se i nad tím, že v rekordním čase byla změna zaregistrována katastrálním úřadem. Penc instituci vyzval, aby navrhovaný vklad zatím nezapisovala.

Nová expozice

 Nový majitel zámku Rudolf Suk nyní hodlá zahájit nejnutnější opravy, aby zde v roce 2008 mohla vypuknout turistická sezona. „Instalujeme zde nové expozice, také sbírku předmětů a dokumentů z doby císaře Františka Josefa I., přibude také expozice věnovaná zakladateli dvorské safari Josefu Vágnerovi.“ Jako majitel zámku cítí podnikatel Suk velkou zodpovědnost a slibuje, že zde bude vytvořeno několik pracovních příležitostí pro místní. Zda bude na zámku trvale bydlet, zatím zvažuje.

Starosta Miclík

Starosta Josef Miclík uvedl, že prodej zámku nebyl nikým a ničím blokován, zastupitelstvo postupovalo podle platných zákonů. Získaná suma bude využita na zvelebení obce. Počítá s výstavbou vodovodu, kanalizace, obecního úřadu, hasičárny, hřiště pro děti apod.

Iva Kovářová

Novým vlastníkem zámku ve Starých Hradech na Jičínsku se stal spolumajitel realitní kanceláře Tana ze Dvora Králové nad Labem Rudolf Suk. Obecnímu úřadu za památku, ve které v nájmu sídlí literární archiv Památníku národního písemnictví, zaplatí 30 milionů korun. Suk řekl, že zámecké prostory zůstanou přístupné veřejnosti.

Zámek chce postupně opravit

„Od sezony 2008 by měla být v zámku k vidění expozice předmětů z dob císaře Františka Josefa I. a také expozice o afrických expedicích bývalého ředitele Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera,“ řekl Suk, který chce zámek postupně rekonstruovat. Podle Suka v zámku zůstane i literární archiv Památníku národního písemnictví. „Mají podepsanou nájemní smlouvu do roku 2015, dále záleží na jednání,“ řekl.

Staré Hrady využívají badatelé

Ředitelku literárního archivu Památníku národního písemnictví Evu Bílkovou obec o prodeji neinformovala a pracovníci památníku jej zjistili sami z listin katastrálního úřadu. „Do roku 2015 bychom měli mít působení ve Starých Hradech zajištěno. Zda to je zakotveno i v kupní smlouvě, nevíme,“ řekla Bílková. Dodala, že pracoviště památníku intenzivně využívají čeští i zahraniční badatelé. Ředitelka Památníku národního písemnictví Eva Wolfová dnes řekla, že nový majitel dosud památník nekontaktoval.

Obyvatelé sepsali petici proti prodeji

O prodeji zámku se ve Starých Hradech diskutovalo od loňského podzimu, proti prodeji památky protestovala ve dvojici petic část obyvatel obce. „Vypadá to, že si zastupitelé dělají, co chtějí, bez ohledu na přání obyvatelstva. Rozhodně to ale není nezvratné,“ řekl aktivista Stanislav Penc ze Starých Hradů, který tvrdí, že je možné napadnout prodej zámku u soudu. Starostu obce Josefa Miclíka se dnes nepodařilo kontaktovat. Suk řekl, že ho protesty obyvatel mrzí. „Myslím, že náš záměr zatraktivní celou památku, přinese také pracovní místa,“ řekl Suk. Zámek ve Starých Hradech na Jičínsku chtějí získat do svého vlastnictví také potomci šlechtického rodu Schliků, kteří tvrdí, že jim zámek byl odebrán neoprávněně. Během diskusí o případném prodeji zámku stát nabídl obci, že zámek do své péče převezme za symbolickou jednu korunu a bude financovat opravu památky.

Lidé zámek tenkrát zachránili

První zmínka o tvrzi na místě zámku ve Starých Hradech je z druhé poloviny 14. století. V letech 1571 až 1573 byla tvrz přebudována na renesanční zámek. V 60. letech hrozila zámku demolice, v roce 1970 ho ale místní lidé a dobrovolníci opravili.

ČTK