Je to jméno německého původu se základem ve staroněmeckém slově berath, jež znamená „zářící“ nebo „skvělá“. Povíme si něco o Perchtě. Sluší se připomenout, že předobrazem slavné jihočeské bílé paní byla Perchta z Liechtensteina. Bílá paní je však osobnost legendární a má svůj původ v Německu.

U nás se udržela pověst o bílé paní především na zámcích v Jindřichově Hradci, Telči a Českém Krumlově. S nešťastným manželstvím Perchty z Rožmberka, která si vzala Jana z Liechtensteina, se seznámil Bohuslav Balbín a velice přispěl k tomu, že osudy obou žen byly spleteny v jednu pověst.