Připomeňme, že jméno Vilemína nosila i kněžna Zaháňská, s níž je spojen zámek v Ratibořicích. Útulný – původně barokní, pak empírový – zámeček pochází ze začátku 18. století. Dnes je krásně opravený a jeho interiéry připomínají život kněžny Zaháňské, tak jak jej vylíčila spisovatelka Božena Němcová v Babičce.

V českém církevním kalendáři dnes mají svátek Rajmunda nebo Raimunda. Patronem je Rajmund z Peňafortu. Narodil se kolem roku 1175 na zámku Peňafortu u Barcelony. Stal se profesorem církevního práva v Bologni a později kanovníkem barcelonské katedrály. Byl moudrým ochráncem chudých. Zemřel 6. ledna 1275 v Barceloně. Za svatého byl prohlášen v roce 1601. Dnes je uctíván především jako patron Barcelony.