U nás byla nejznámější nositelkou tohoto jména Alice Masaryková (1879 až 1966). Po smrti matky se věnovala vedení „prezidentské“ domácnosti svého otce a mimo jiné spolupracovala s architektem Josipem Plečnikem na úpravách Pražského hradu a jeho zahrad. V českém církevním kalendáři objevujeme Pavla Thébského, zvaného Poustevník.

Tento světec je považován za zakladatele poustevnictví, žil údajně ve 3. až 4. století hluboko v egyptské poušti ve skalní jeskyni. Připomenout si ho můžeme i při procházce do Betléma v Novém lese mezi Kuksem a Dvorem Králové, kde se nacházela poustevna sv. Pavla.