Skupinky Tří králů budou na Náchodsku navštěvovat domácnosti 8. a 9. ledna, kdy půjdou od domu k domu s koledou a pokladničkou, do které budou moci lidé přispět svým finančním darem ve prospěch dobré věci.

Nejdříve začnou ve Velkém Poříčí

Jako první budou dnes koledovat ve Velkém Poříčí, kde v 9:30 od budovy Městyse Velké Poříčí vyrazí průvod Tří králů s velbloudem. Tři králové se zde pokloní před jesličkami a vydají se na cestu směrem k hronovskému náměstí.

V Náchodě zazpívají ve sv. Vavřinci

Na průvod Tří králů s velbloudem se budou moci po poledni těšit i v Náchodě. Zde je začátek stanoven na 13 hodinu v objektu pořádající Farní charity Náchod „U bílé růže“. Odtud se Tři králové vydají společně s velbloudem přes náměstí na Kamenici a zpět na náměstí ke kostelu sv. Vavřince, ve kterém od 16 hodin začne Tříkrálový koncert. Při něm se posluchačům představí žáci ZUŠ J. Falty Náchod pod vedením Lukáše Janka. Dobrovolné vstupné bude zahrnuto do Tříkrálové sbírky 2010.

Králové oděni do afrického brokátu

Další dnešní průvod Tří králů vyrazí na krátkou cestu v Broumově v 16 hodin z objektu zdejšího kláštera. Koledníci společně projdou přes Mírové na Kostelní náměstí, kde bude živý Betlém s pěveckým sborem ZUŠ. Příchod králů budou provázet fanfáry. Odpolední podívanou ještě více umocní skutečnost, že Tři králové budou oblečeni do kostýmu z afrického brokátu, který věnovala textilní společnost Veba.

Na koledníky čeká zítra v Háčku guláš

Zítra se budou plnit pokladničky koledníků v Červeném Kostelci a v Jaroměři. V Červenokosteleckém kostele sv. Jakuba už o sedmé hodině ranní začne mše svatá, během níž se koledníci dočkají požehnání. V poledne se budou moci tříkrálové skupinky občerstvit v „Háčku“gulášem a dalšími dobrotami.

Celkem 65% vybraných finančních prostředků je pro tento rok určeno opro oblasti konání sbírky – zbytek je určen pro organizaci pomoci, národní a zahraniční humanitární aktivity.