Skupinky Tří králů budou na Náchodsku navštěvovat domácnosti 8. a 9. ledna, kdy půjdou od domu k domu s koledou a pokladničkou , do které budou moci lidé přispět svým finančním darem ve prospěch dobré věci.

Jako první budou koledovat ve Velkém Poříčí, kde v 9:30 od budovy Městyse Velké Poříčí vyrazí průvod Tří králů s velbloudem. Tři králové se zde pokloní před jesličkami a vydají se na cestu směrem k hronovskému náměstí.

Na průvod Tří králů s velbloudem se budou moci v pátek po poledni těšit i v Náchodě. Zde je začátek stanoven na 13 hodinu v objektu pořádající Farní charity Náchod „U bílé růže“. Odtud se Tři králové vydají společně s velbloudem přes náměstí na Kamenici a zpět na náměstí ke kostelu sv. Vavřince, ve kterém od 16 hodin začne Tříkrálový koncert. Při něm se posluchačům představí žáci ZUŠ J. Falty Náchod pod vedením Lukáše Janka. Dobrovolné vstupné bude zahrnuto do Tříkrálové sbírky 2010.

Poslední páteční průvod Tří králový vyrazí na krátkou cetu v Broumově v 16 hodin z objektu zdejšího kláštera. Koledníci společně projdou přes Mírové a Kostelní náměstí.

V sobotu se budou plnit pokladničky koledníků v Červeném Kostelci a v Jaroměři. V Červenokosteleckém kostele sv. Jakuba už o sedmé hodině ranní začne mše svatá, během níž se koledníci dočkají požehnání. V poledne se pak budou moci tříkráálové skupinky občerstvit v „Háčku“, kde bude pro koledníky připraven guláš a další dobroty.

Celkem 65% vybraných finančních prostředků je pro tento rok určeno opro oblasti konání sbírky – zbytek je určen pro organizaci pomoci, národní a zahraniční humanitární aktivity.