KDY: do 24. ledna
KDE: www.trikralovasbirka.cz, Oblastní charita Náchod
ZA KOLIK: dar v libovolné výši

Letošní koleda se uskuteční virtuálně na www.trikralovasbirka.cz, kde bude možné si koledu spolu s dalšími spoty přehrát. Tříkrálový koncert bude přenášet ČT 1 v neděli 10. ledna od 18 hodin.

Do sbírky lze přispět do 24. ledna osobně do pokladničky v sídle Oblastní charity Náchod, v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin, dále i do pokladniček na obecním úřadě v Broumově, na Kramolně, v Křinicích, Martínkovicích, v kostele v Bezděkově, v Náchodě v lékárně na náměstí TGM a u Itálie, na Husově nám. v České Skalici i v papírnictví v Polici nad Metují. Přispět je možné také odesláním finančního daru na účet, online či dárcovskou sms. Více informaci najdete na https://nachod.charita.cz/