Jeho aktuální výstava nese název Trubkouni. Gebauer, tento „neúnavný punker“, jak ho nazvali provozovatelé galerie, na malé ploše naservíroval divákovi velmi působivé dílo. Vytvořil totiž soubor figurálních soch z recyklovaného papíru. „Když jsme telefonicky dávali dohromady koncept a detaily výstavy, název Trubkouni mě zaujal. Dokonale totiž vystihoval nejen lakonickou přímočarost v myšlení autora, ale také samotné jeho dílo,“ řekl kurátor galerie Luděk Rathouský.

Podle něj aktuální výstava v Luxferu volně navazuje na Gebauerovu éru proslulých Trpaslíků, kteří pocházejí ještě z doby před rokem 1989. Postavy z recyklovaného papíru, jak se nechal slyšet sochař, vznikaly poměrně rychle. „Ty velké představují jakési papaláše, ty ostatní lid zakládající si na konzumu. Při tvorbě mě to vlastně ani nenapadlo, teprve, až když to bylo hotové,“ prozradil. A skutečně, malé postavy mají místo hlav krabice různých produktů supermarketů.

„Slepit nějakého Trubkouna je bezvadná práce, je to radost. Ty, co jsem vystavil tady, ještě nikdo neviděl. Jsou většinou z letošního roku. Je to parodie na společenskou atmosféru. Při tvorbě Trubkounů relaxuji,“ potvrdil Gebauer, který uvedl, že kdysi, ještě před pádem minulého režimu, měl na jedné samotě zemědělství. „Založil jsem tam tehdy vlastní stát a měl vlastní hymnu,“ upozornil a hymnu zarecitoval. „Stát Gebauer si přeje každý z nás, stát Gebauer je možno rájem zvát, stát Gebauer, toť Gebauera stát, jásejme pospolu ve státě, kde láska kvete furt, jásejme pospolu ve státě, kde prezidentem Gebauer je furt.“

Sochař pak přiznal, že kromě své umělecké činnosti stále řeší nějaké problémy související s tím, aby se neničily věci ve veřejném prostoru. Na mysli tím měl zejména nyní aktuální snahy o odstranění pomníku maršála Koněva v Praze. „Tvrdím, že se to nemá, protože to má historické souvislosti, které by se neměly vyhlazovat a dělat, že neexistují. Situace kolem sochy Koněva se bohužel stala zpolitizovanou hloupostí,“ dodal umělec oslavující kouzlo obyčejných věcí. Jeho výstava v Galerii Luxfer potrvá do 10. listopadu.

Starosta, místostarostové, radní a zaměstnanci Městského úřadu v Náchodě zasadili na pasece určené pro zalesnění o výměře zhruba 0,40 ha v „Babských zatáčkách“ přibližně 2500 kusů sazenic dubu, buku a douglasky.
Náchodští na sv. Václava sázeli na pasece stromky