V bezděkovském kostelu sv. Prokopa se představil rezidenční umělec festivalu violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová. V jejich podání zazněla slavná díla Antonína Dvořáka - kromě komorních skladeb Klid (Klid lesa) a Rondo g moll, které provedl Dvořák na koncertním turné společně s violoncellistou Hanušem Wihanem v roce 1892 před odjezdem do Spojených států, zazněl i slavný Koncert pro violoncello h moll v autorské verzi pro violoncello a klavír.