V první části zahrál Komorní orchestr ZUŠ skladby Johanna Sebastiana Bacha – Ouverture č. 3 D dur. Vánoční koledy zahrál Komorní orchestr ZUŠ Hronov pod vedením Josefa Vlacha a o zpěv se postaral Pěvecký sbor ZUŠ.

V druhé části představili žáci ZUŠ Hronov společně s Pěveckým sborem Camerata Praha a se členy smíšeného pěveckého sboru Dalibor z Hronova s Missa pastoralis od F. X. Brixiho. Režii celého programu měla na starost, jak je u akcí pořádaných ZUŠ Hronov pravidlem, Zuzana Meierová Genrtová
Celé vystoupení bylo s pečlivostí připraveno do posledního detailu a po zásluze bylo od diváků odměněno vydatným potleskem. Aby dali divákům najevo, že si jejich přízně váží, zazpívali ještě všichni účinkující jako přídavek několik vánočních písní. (Jiří Mach)