Na několika stanovištích byly pro děti připravené úkoly, za jejichž splnění dostávaly razítka potvrzující jejich úspěšné absolvování.Na jednom místě poznávaly rostliny a určovaly druh dřeva, pod dubem sbíraly odpady a třídily je podle druhů. Rovněž se zde dozvěděly, jak dlouho trvá, než se v přírodě rozpadne například cigaretový nedopalek nebo plechovka. Nechyběl ani sokolník s orlem (na snímku) a sokolem, který dětem prozradil zajímavosti ze života krásných dravců. Na stanovišti myslivosti poznávali podle parohů a kožešin druhy zvěře a u bývalé kuželny očíslovaným sazenicím dřevin přiřazovaly správné názvy. V areálu zahrady nechybělo ani občerstvení a divadelní vystoupení, když v příjemném prostranství pod lipami dospělé i dětské diváky potěšila loutková pohádka „Jak šel Honza do světa“.