Letošní ročník bude prosycen vůní Orientu díky sochařům z Egypta a Turecka.
„Právě tvorba těchto autorů, kteří čerpají ze zcela odlišného kulturně historického kontextu, bude pro návštěvníky výstavy příjemným osvěžením,“ podotkl jeden z organizátorů akce Roman Richtermoc. Účastníci nebudou ochuzeni ani o každoroční vystoupení hradecké filharmonie a o záveřečný ohňostroj.

Nábřeží sochařů - neděle 29. července

Hradec Králové – Pražský most 21.00 hodin: Zahájení akce Nábřeží sochařů, která je vernisáží plenérové výstavy originálních sochařských děl zhotovených na letošním ročníku mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích.


„Pět soch z letošního ročníku bude společně se sedmi díly z předchozích sympozií vystaveno na nábřeží celý rok,“ řekl jeden z organizátorů sympozia Martin Samohrd.

Program příjemného letního večera bude tvořit koncert hradeckých filharmoniků, kteří pod taktovkou svého šéfdirigenta Ondřeje Kukala zahrají Smetanovu Vltavu a výběr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka. Program vyvrcholí ohňostrojem.

Od roku 2003 jsou plastiky vytvořené na hořickém sochařském sympoziu pravidelně zapůjčovány na jeden rok do Hradce Králové. Zde jsou v rámci akce Nábřeží sochařů instalovány v centrální části města - na náměstí Svobody a nábřeží Labe. Po roce jsou plastiky vráceny zpět do Hořic a definitivně kina instalovány v Sochařském parku II.

Tradičního sochařského setkání se letos zúčastnilo pět umělců.

Hassan Kamel – Egypt

Hassan Kamel se narodil vroce 1967 vKáhiře, kde také vystudoval akademii umění. VKáhiře také tento voboru vzdělaný a velmi respektovaný sochař přednáší na Helwan Universitě. Pracuje skamenem, bronzem i dřevem. Má za sebou řadu velkých projektů, jedním znich je i 12 metrů vysoký monument Galaa Square v Káhiře. Ve svých čtyřiceti letech se zúčastnil celé řady národních výstav a mezinárodních symposií, na kterých získal mnoho ocenění. Umí pracovat skamenem, bronzem i dřevem. Inspiraci pro svá díla sochař čerpá ze starověkého umění Egypta, tímto tématem se zabýval už vdoktorské práci nazvané Přínos uměleckých hodnot starověkého egyptského sochařství, i proto se častým námětem jeho děl stávají sochy faraónů a egyptských památek.

I socha, kterou představuje na hradeckém nábřeží má nádech starověku.

www.hassankamel.com

Songül Telek – Turecko

Songül Telek je letos jedinou ženskou účastnicí hořického symposia. Čtyřiatřicetiletá umělkyně zTurecka se zaměřuje na vyobrazení protichůdných atributů, jako např. pohyb, stabilita, chatrnost. Kompozici jejího umění ovlivňují světové události, lidský život a události, které ji zasáhnou. Účastnila se celé řady uměleckých výstav a symposií vIstanbulu. Nejčastěji pracuje smramorem.

Jock Hildebrand – Kanada

Tento úspěšný kanadských sochař se narodil vroce 1952 a pochází zBritské Kolumbie. Patří mezi nejúspěšnější kanadské sochaře. Je držitelem Canadian Cultural Personality Award 2003. Své sochařské umění již předvedl nejen ve své rodné Kanadě, ale i ve Skotsku, Číně, Vietnamu a Costa Rice. Vroce 2002 zorganizoval sochařské symposium vKanadě srozpočtem dvou milionů dolarů, kterého se zúčastnilo na stovku sochařů. Ovládá žulu, bronz a dřevo a své práce vystavuje nejčastěji vparcích, ale i bytových interiérech. Spískovcem přichází do styku teprve podruhé, stak jemným pískovcem se však vyrovnává poprvé.

VČechách se tomuto charismatickému kanadskému sochaři velmi líbí, potěšil ho nedělní výlet do Prahy, procházka po Karlově mostě prý byla jako zpohádky. Do Hradce Králové se velmi těšil, o zdejší architektuře už prý hodně slyšel.

Na stránkách www.jockhildebrand.com najdete velmi zajímavé fotografie.

Ján Macko – ČR

Osmatřicetiletý sochař se narodil ve Velkém Krtíši na Slovensku. Dnes působí vPraze, kde vystudoval u slavného prof. Karla Nepraše na AVU Praha, který ovlivnil jeho tvorbu svým figurálním směřováním. Ján Macko se například vroce 2001 účastnil Mezinárodního sochařského symposia ve Františkových lázních, kde před hotelem Imperial zůstala umístěna jeho dřevěná socha nazvaná Pramen. Tento sochař dlouhodobě využívá ke své práci především dřevo. Paralelně ale stále experimentuje s nejrůznějšími materiály (latex, drcené sklo, lukopreny, polyestery), nyní pracuje shořickým pískovcem. Jeho sochy často obsahují skrytý humor.

www.janmacko.net

Rolandas Smitas – Litva

Rolandas Smitas se narodil vroce 1967. Vystudoval uměleckou akademii ve Vilniusu, kde také v současné době působí ve. Sochař zVilniusu tvoří sochy a umělecké předměty zodlišných materiálů. Má zkušenosti sprací se dřevem, bronzem, kovem i mramorem. Účastnil se řady symposií a uměleckých výstav vLitvě, Estonsku, Švédsku, Německu, Francii, Finsku, Turrecku, Polsku a Spojených arabských emirátech.

Jeho dílo plné variací najdete na stránkách www.skulptoriai.lt

Ptačí zpěv vystřídal zvuk brusek

V lomu sv. Josefa v Hořicích pracuje pět zahraničních účastníků 6. ročníku sochařského sympozia, kteří tvorbu pískovcových děl zahájili už začátkem tohoto měsíce. Poslední červencový víkend budou hotové plastiky převezeny do Hradce Králové na nábřeží sochařů.

Přestože umělci pocházejí z nejrůznějších koutů světa (z Egypta, Litvy, Slovenska, Kanady a Turecka), panuje zde atmosféra pospolitosti a čilý tvůrčí duch. Od desáté hodiny do pozdního odpoledne zpěv ptáků v lomu vystřídá pronikavý zvuk brusek.
„Snaží se jimi zrychlit práci, ale vzhledem k tomu, že znám dobře pískovec, tak mi to připadá zbytečné. Tomuto kameni nejvíce svědčí dláto, když je na něm vidět práce rukou, a ne stroje,“ uvedl svůj názor jeden ze čtyř pomocníků, absolvent místní sochařské školy Miroslav Kuneš.
Čas, který v lomu tráví sochaři, odpovídá stadiu rozpracovanosti jednotlivých plastik. Někteří svá díla tvoří z více bloků, jiní měli skromnější představu, takže jsou skoro před dokončením.

Poprvé i muslimové

 Tento ročník je první, kdy mají mezi sebou dva účastníky z muslimských zemí. „Hassan Kamel z Egypta a půvabná Songül Telek z Turecka jsou navzdory našim předsudkům zde jako dva rovnocenní kamarádi a od samého začátku jí Hassan pomáhá, to se mi moc líbí,“ sdělil Miroslav Kuneš a dodal: „Snažíme se všem pobyt co nejvíce zpříjemnit, občas posedíme při pivu v hospodě, kde dojde i na politiku. Ján Macko je Slovák, dodnes ho trápí, že se naše republiky rozdělily, a srovnává politickou situaci u nich a zde.“ Hassan Kamel se snaží se naučit trochu česky, také si napsal svůj vlastní slovníček základních výrazů.

Informace o České republice

Rolandas Smitas z Litvy měl už před příjezdem mnoho informací o naší republice, takže ho nic nepřekvapilo. Chtěl se seznámit s pískovcem, se kterým ještě nikdy nepracoval. Charismatický Jock Hildebrant z Kanady je středem pozornosti všude, kam přijde. Při své tvorbě se nechal inspirovat indiánskou řehtačkou, chce tady zanechat alespoň část jejich kulturního dědictví. Jeho největším zážitkem byla návštěva kovárny v Podhorním Újezdě, která dodává veškeré nářadí, žasl nad kvalitou výrobků a úžasným prostředím kovářské dílny.

Foto na stránce: DENÍK/Radmila Šepsová