Výkony soutěžících, kteří budou rozděleni do čtyř věkových kategorií, bude hodnotit odborná porota. V ní zasednou umělecký ředitel soutěže Ivo Kahánek, a další klavíristé a představitelé předních kulturních institucí. Letošním zahraničním porotcem je polský koncertní klavírista, pedagog Akademie múzických umění v Krakově Marian Sobula.

„Letošní ročník Broumovské klávesy bude po dvou covidových letech prakticky nedotčen pandemií koronaviru. Samozřejmě – poučeni minulými lety – pečlivě dbáme na dodržování všech platných hygienických opatření. Stejně jako jiné ročníky vnímáme bohatou účast soutěžících z ČR i ze zemí střední Evropy. Z novinek bych zmínil speciální stipendium pro soutěžící z Ukrajiny a širší portfolio cen pro laureáty naší soutěže,“ podotýká klavírista Ivo Kahánek.

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Jejím cílem je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

Na vítěze všech kategorií čekají jak finanční odměny, tak především živá vystoupení. Novinkou je koncert laureátů na Polské ambasádě v Praze, který se koná v pondělí 11. dubna a který je otevřen i veřejnosti. "Mezi další koncertní příležitosti patří vystoupení na Slavnostním koncertu laureátů v pražském Rudolfinu na podzim 2022, na letním hudebním festivalu Za poklady Broumovska, dále za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru a Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně v rámci jejich abonentní sezóny nebo koncert v rámci Broumovských diskuzí na podzim 2022," říká Michaela Plchová z Agentury pro rozvoj Broumovska.