„Letošní ročník je výjimečný v tom, že poprvé tato odborná konference pro převážně nelékařské zdravotnické pracovníky trvá tři dny a odbornými tématy naplní přes 60 přednášející z řad lékařů i nelékařů program až do sobotního odpoledne,“ prozradil nám k blížící se konferenci tiskový mluvčí Oblastní nemocnice Náchod Lukáš Holub.

Konference v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka bude za účasti zástupců vedení města Náchod slavnostně zahájena zítra v 8:30 ředitelem Oblastní nemocnice Náchod Miroslavem Šváblem, hlavní sestrou Renatou Duškovou a primářem Jiřím Veselým.

Významným hostem bude děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., který ve čtvrtek přednese příspěvek na téma spolupráce sester a laboratoří.
Dalším hostem bude zástupkyně Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů s aktuálními informace týkající se podmínek registrace sester.

Konference je otevřena všem nelékařským i lékařským pracovníkům nejen z Oblastní nemocnice Náchod, ale i z ostatních zdravotnických zařízení celého kraje. „Letošní ročník díky svému rozsahu bude největší vzdělávací akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Královéhradeckém kraji mimo akce Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvádí jeden z hlavních organizátorůprimář Jiří Veselý.

„Pro tento rok bylo naším cílem v rámci jedné konference pokrýt co nejširší spektrum nelékařských zdravotnických oborů. Zařazeny jsou tedy jak bloky z oblasti interní, dětské, gynekologicko-porodnické nebo intenzivní medicíny, tak také blok operačních oborů nebo laboratorní medicíny. Záměrné interdisciplinární propojení konference jistě umožní formální i neformální setkání pracovníků ze všech oblastí zdravotnictví, což je již samo o sobě velkým přínosem z hlediska předávání zkušeností,“ vysvětlujeme hlavní sestra Renata Dušková.

„Jednou z významných priorit naší nemocnice je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Proto tradici Náchodských ošetřovatelských dnů podporuji a oceňuji práci všech organizátorů,“ říká ředitel Miroslav Švábl.