Posvícení začalo v sobotu, a to hasičskými závody, při kterých nechyběly ukázky hasičské techniky při dálkové dopravě vody z návsi na „sídliště“. Večer se v sále místního pohostinství konala posvícenská zábava s kapelou Capital 2 pod vedením dvojky Trnovský – Mazač. Předtančení obstarali „Mažoreti“ z Hořic (pánové středního a vyššího věku převlečení za mažoretky). Jejich vystoupení sklidilo obrovský úspěch. „Byli světoví, všem se moc líbili, všichni lidé dlouho tleskali,“ podělil se s námi o zážitek z posvícenské zábavy místní Patrik Krejsar.

Součástí letošního posvícení bylo vysvěcení zrestaurovaného kříže u domu s číslem popisným 1. Vysvěcení předcházela přednáška historika Michala Bureše s názvem „Přemístění a obnova dvou kamenných křížů v katastru obce Žďár nad Metují“, která se konala v sále místního pohostinství a byla spojena s promítáním. Po skončení této přednášky se lidé přemístili k hasičské zbrojnici, kde má nyní zrestaurovaný kříž své místo.

Dříve stál tento kříž ve žďárských polích při cestě na Horní Maršov. Po jeho definitivním zborcení rozhodlo zastupitelstvo obce ve spolupráci právě s historikem Burešem, který se do obce přistěhoval, o tom, že se tento kříž nechá zrestaurovat. Současně se rozhodlo o jeho přemístění z polí přímo do obce. „Kdybychom ho nechali i nadále v polích, víme, jak by to dopadlo – opět by časem došlo k jeho zborcení, což by byla škoda,“ vysvětlil starosta obce Pavel Šubíř.

Dále uvedl, že po vykopání kříže ze země došlo k jeho opětnému sestavení z přibližně dvaceti dílů. Litinu provedl kovář v nedaleké Polici nad Metují, pískování proběhlo v Červeném Kostelci a kamenické práce byly prováděny v nedaleké Bukovici.

Chtějí každý rok zrestaurovat některou z památek v obci

Jak jsme již informovali, událostí číslo jedna bylo o víkendu ve Žďáru nad Metují vysvěcení zrekonstruovaného kříže, které se uskutečnilo v rámci tradičního posvícení.

Kulturní program při vysvěcení zajistili zdejší děti, jež zarecitovaly básně.
Samotného aktu vysvěcení se ujal polický farář Marian Lewicki, který přítomným připomněl, že kříže byli lidmi v dávných dobách stavěny v souvislosti s poděkováním, anebo s prosbou Bohu. V katastru obce Žďár nad Metují se nachází celkem dvaadvacet takovýchto historických památek.

Zastupitelstvo obce si předsevzalo, že každý rok dojde v jejich obci ke zrestaurování některé z historických památek – takové, u které je zrestaurování vůbec ještě možné. „Určitě si dáme do rozpočtu na příští rok další akce, které budeme řešit. Nebudu teď ještě říkat, co konkrétně – uvidíme, co finanční prostředky umožní – do čeho a jak budeme moci investovat,“ řekl nám starosta Pavel Šubíř s tím, že v letošním, na finance složitém a krizí poznamenaném roce, se budoucnost plánuje velmi těžko.