Spisovatelka vydala díla, která znají především děti. Mezi ně patří Kamkámek, Motýl pro tebe, Zvonkohra, Jozífek a ryby nebo Bačkůrky z mechu. Vloni získala Milena Lukešová ocenění za celoživotní dílo pro malé čtenáře. (ik)


Milena Lukešová (*16. 6. 1922, Choceň, +28. 7. 2008, Litomyšl)

- nakladatelská redaktorka, spisovatelka, překladatelka z ruštiny

Po maturitě (1941) na reálném gymnáziu v Litomyšli studovala němčinu, francouzštinu a angličtinu v Jazykovém ústavu v Praze a od 1945 angličtinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studia však nedokončila. Později (1953-58) vystudovala dálkově překladatelství na Vysoké škole ruského jazyka a literatury. Roku 1967 získala titul PhDr. prací K problematice slovní hříčky z hlediska překladu.

Po roce 1945 pracovala jako překladatelka a externí lektorka v řadě nakladatelství, od 1962 pùsobila ve Státním nakladatelství dětské knihy, respektive Albatros, jako redaktorka, později vedoucí redaktorka literatury pro nejmenší děti. Roku 1975 ze zdravotních důvodů zaměstnání opustila, s nakladatelstvím však spolupracovala externě. Od 1984 je externí konzultantkou dětské literatury na univerzitě v Bostonu. Podílela se na činnosti české sekce Společnosti přátel knihy pro mládež organizace IBBY (International Board on Books for Young People).

Spolupracovala s rozhlasem, televizí a řadou periodik (Dikobraz, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Literární noviny). Překládala z ruštiny prózu i poezii pro děti a odborné práce.

Psala hlavně knížky pro nejmenší děti a začínající čtenáře, např. leporela, sbírky veršů, obrázkové knížky, obrazové encyklopedie, ale i poezii pro dospívající.

Ceny
1982 Čestná listina IBBY (IBBY Honour List) - Jak je bosé noze v rose
ZLATÁ STUHA 2006
za celoživotní novátorský přínos literatuře pro děti a mládež

Bibliografie: (jen autorské, první vydání)
Veberová Eva: Pozor volám všechny hračky! 1965 (verše M. Lukešová)
Kdo chce koťátko, 1966
Big beat a aritmetika 1967
Paví očko, dobrý den, 1968
Bačkůrky z mechu, 1968
Marek kouká po světě, 1971
Katka volá na zvířátka, 1971
Oslíčkové, 1972
Knížka pro Lucinku, 1973
Holčička a déšť, 1974
Zlatohlávek, 1975
Velká obrázková knížka pro malé děti, 1976 (s B. Říhou)
Já jsem přece Kateřina, 1976
Jakub a babí léto, 1976
Bílá zima, 1978
Zimní knížka pro Lucinku, 1978
Čáp, 1979
Čí je tohle den? 1978
Bačkůrky v mechu, 1978
Jak je bosé noze v rose, 1981
Neuleť, ptáčku, 1981
Velká obrázková knížka o zvířatech, 1981
Kamkámek, 1982
Buď zdráv vzduchu, 1982
Moje zvířata, 1983
Motýl pro tebe, 1983
Obr-Dobr Pejsánek a ztracený dům, 1983
Kde dávají sloni dobrou noc, 1984
Nahej v trní, 1985
Aby oslíci měli kde spát, 1986
Jozífek a ryby, 1986
Klára a skorodům, 1986
Adélka byla nemocná, 1989
Jak si uděláme zeměkouli, 1992
Zvonkohra, 1999
Jak to chodí na světě, 2002
Gabriela Dubská dětem, 2005 (kol. autorů)
Hanák Mirko: Dětem – malovaná říše veršů a pohádek, 2006 (kol. autorů)

S Janem Kudláčkem objevili tzv. bilderbuch pro celý svět a jejich knížky byly přeloženy téměř do 30 jazyků

(zdroj životopisu: citarny.cz, napsala Stanislava Zábrodská)