Místní organizace Českého Červeného kříže pro ně připravila oslavu svátku Dne matek, který připadl na neděli 13. května.
Milé vystoupení předvedly děti z Mateřské školy Komenského v Náchodě, které v závěru programu předaly každé ženě blahopřání. Přítomné „oslavenkyně“ také zhlédly záznam z vystoupení šonovského souboru Kouč, které se uskutečnilo v šonovské orelně. Všechny ženy byly pohoštěny malým občerstvením a obdarovány květinou.