Cena je udělována od roku 2006 a je určena lidem, kteří významně pomohli vile, její zahradě nebo podpořili činnost Centra rozvoje Česká Skalice.
Při Slavnosti dárců a dobrovolníků se tentokrát laureátem ceny stala českoskalická firma Platex.

Cenu převzal ředitel společnosti Tomáš Velechovský za poskytnutí plátna na knihu Neobyčejný příběh Vily Čerych – Odcházení a návraty, která loni vyšla, a za finanční dar ve výši deset tisíc korun na obnovu původního rozária. „Je nám ctí, že jsme se mohli podílet na tomto projektu a přispět," řekl ředitel.

Slavnost však měla ještě další rozměr. Loni v srpnu zemřel Ladislav Čerych, který vilu před lety věnoval Nadaci rozvoje občanské společnosti. Proto měla slavnost výrazný vzpomínkový charakter. „Tento den je celý věnovaný Ladislavu Čerychovi. Věnovali jsme mu seminář na téma Evropa na rozcestí. Jsem moc ráda, že jsem mohla dodržet slib, který jsem mu dala, že k 20. výročí vzniku naší nadace vydáme jeho vzpomínkovou knihu, která má název Můj evropský závazek," uvedla ředitelka nadace Hana Šilhánová. Knihu pak pokřtila Čerychova manželka Katie Soden Čerych s bývalým velvyslancem Evropské komise Ramiro Cibrianem.

„Ladislav si ohromně vážil všech známých a kamarádů. Za nejlepší doby považoval, když si s nimi mohl popovídat a vypít skleničku vína," svěřila se dojatá Čerych. Knihu a jejího autora přiblížil politolog Jacques Rupnik. „Evropská myšlenka se mu stala celoživotním úkolem. Myslím si, že existuje vize Čerych, vize člověka, který přemýšlel o Evropě. Ne však přes teoretické modely, ale přes svoji osobní zkušenost," pronesl.

Součástí vzpomínkové slavnosti bylo také odhalení obrazu s portrétem Čerycha od akademického malíře Tomáš Císařovského. „Myslím, že pan Čerych byl výjimečně krásný člověk a já krásné lidi rád maluji," poznamenal malíř, který ale Čerycha nikdy osobně nepotkal a při práci si vypomohl množstvím fotografií a filmy. „Musel jsem zapnout veškerou empatii a představivost, abych se pokusil jeho ducha transformovat do obrazové plochy. Namaloval jsem ho velmi otevřeného a přátelského," dodal Císařovský. ⋌Hynek Šnajdar