Zbarvení samic je šedé až hnědočerné. Často je tento had zaměňován se zmijí obecnou. Kresbu hřbetu užovky hladké tvoří většinou drobné tmavé skvrny nebo tečky, které mohou s části splývat do nezřetelných podélných pruhů. Po stranách hlavy se táhne hnědavý proužek od nozder přes oko až na krk. V zadní části hlavy a v týlu je nápadná vzadu uprostřed vykrojená skvrna. Sameček má břicho červenohnědé až oranžové, samička šedé nebo šedočerné. Obě pohlaví mohou mít břicho slabě skvrnité. Celková dálka zřídka přesahuje 70 cm. Potravu užovky hladké tvoří ještěrky, slepýši, rejsci a mladí hadi. Žije v otevřené a slunné krajině bohaté na úkryty. Užovka hladká často obývá i malá stanoviště uprostřed kulturní krajiny. V oblasti Jaroměřska bylo nalezeno doposud jediné místo výskytu, a to mezi Novým Městem nad Metují a Peklem ve skalních stěnách řeky Metuje a Olešenky. Výskyt užovky hladké v kamenolomu ve Ferdinandově, kde byla před mnoha lety vysazena, se nepotvrdil. Užovka hladká patří mezi chráněné druhy.

(Petr Zmítko)