Po celém hřbetě probíhá široký klikatý pruh, který je u samců tmavě sametově hnědý až černý. Břicho je černé a spodní strana ocasu je běložlutá až oranžová. Celková délka hada je kolem 60 cm. Zmije obecná se živí především hlodavci, skokany hnědými, ještěrkami živorodými nebo rejsky. Svou kořist uštkne jedovými zuby, které má v horní čelisti. Hlavním nepřítelem zmije obecné je ježek, tchoř, volavka, čáp, sova nebo dravec. Největší ztráty způsobuje zmiji člověk, který ji ještě dnes mnohde pronásleduje a zamezuje jejímu rozšíření vysoušením slatin a přeměnou biotopů. Zmije obecná má ráda zarostlé okraje cest, lesní slunné paseky, rašeliniště a hromady kamení.


Na Jaroměřsku se zmije obecná vyskytuje v lesích mezi Choustníkovým Hradištěm, Kocbeří, Hajnicí a Vyhnánovem. Zmije patří mezi kriticky ohrožené a chráněné druhy.

(Petr Zmítko)