Nejen z pohledu architektury je Hradec Králové pohledným městem. Je obklopen i krásnou přírodou, která se nutně musí obhospodařovat.

O to se starají i Technické služby Hradec Králové, které pečují například o 368 hektarů travnatých ploch, o stromy a veškerá veřejná prostranství včetně ozdobných pásů květin, které rovněž na podzim vyžadují údržbu.

Pracovnice technických služeb například v uplynulých dnech ošetřovaly pásy růží a připravovaly je na zimní období, aby i v příštím roce opět kvetly a způsobovaly Hradečanům radost při pohledu na ně. Zachytili jsme je při práci a všem děkujeme.

Čestmír Brandejs