Úřad už uzavřel pět dohod s církevními organizacemi; týkají se vydání osmi pozemků o celkové výměře přes 63 tisíc metrů čtverečních, zatím se však netýkají východních Čech. Krajské pozemkové úřady připravují desítky dalších dohod o vydání majetku; církve a náboženské organizace žádají také u Lesů ČR.

Královéhradecká diecéze podala už většinu žádostí o navrácení majetku, a to hlavně o lesy a pole, zbylé požadavky dodá do konce roku. Na dořešení bývalého církevního majetku netrpělivě čekají i obce, církevní pozemky jim totiž blokují další rozvoj.

„V zájmu příštích generací i toho, aby byla církev soběstačná, budeme žádat o navrácení co nejvíce majetků. Nechceme je prodávat, to by přineslo jen krátkodobý efekt. Můžu však slíbit, že nikdy nepůjdeme proti veřejnému zájmu," vysvětluje Petr Suchomel z vedení královéhradecké diecéze.

Pokud nastane v některých obcích například problém se současným užíváním nějaké nemovitosti obcí, podle Suchomela se církev bude snažit s obcemi dohodnout. V úvahu proto připadají pronájmy za přijatelné ceny.

Podle pozemkového úřadu by stát mohl církvím vrátit až 30 tisíc hektarů zemědělské půdy. Podle pozemkového úřadu by se mohlo vrátit také takřka 900 budov a staveb, z nichž více než 300 představují zemědělské objekty. Restituce se vztahují také asi na 120 bytových domů, tři kláštery, stejný počet zámků a několik set rybníků.

Podle zákona by církve od státu mohly dostat majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve získat finanční náhradu 59 miliard korun během 30 let. Součástí plánu je zároveň i odstřihnutí placení duchovních ze státního rozpočtu.