Lepší prevence než likvidace škod. V tomto duchu se hejtmanství rozhodlo razantněji zakročit proti přetěžování nákladních aut, které pak ničí krajské silnice, a hojně začalo využívat kontrolním vážením aut.

Jen ve čtvrtek byla během dvou hodin byla na silnicích II. a III. tříd v blízkosti Hradce zvážena čtyři nákladní auta. Při kontrole se vždy zjišťuje hmotnost na každou jednotlivou nápravu i celková váha vozidla.

„V jednom případě bylo zjištěno překročení stanovených limitů, které však bylo v toleranci. Případ se tak obejde bez sankce. Při závažnějším provinění by byla dokumentace předána příslušnému správnímu úřadu, kterým je obec s rozšířenou působností. Královéhradecký kraj hradí náklady spojené s vážením. Vynaložené prostředky se částečně vrací díky podílu na vyměřených sankcích," uvedl mluvčí hradeckého hejtmanství Michal Friček.

Během uplynulého roku bylo takto na silnicích zváženo už 221 aut. Z nich 59 porušilo předepsané limitní hodnoty. V několika desítkách dalších případů bylo zjištěno jiné pochybení, protože přítomní policisté kontrolují i dodržování ostatních povinností řidičů a dopravců.

Hlavním smyslem kontrolních vážení je přimět dopravce k dodržování zákonem stanovených limitů. To se podle slov pracovníků mobilní expertní jednotky daří, protože zjištěné prohřešky již zpravidla nejsou tak zásadní jako v minulosti, kdy nezřídka bylo řidiči zakázáno pokračovat v jízdě. Častější než celkové přetížení vozidla bývá v současnosti špatné rozložení váhy nákladu na jednotlivé nápravy.

Nízkorychlostní kontrolní vážení objednávané krajem pro silnice II. a III. třídy se spíše než na tranzitní dopravu zaměřuje na lokální provoz v blízkosti lomů, pískoven či větších staveb, který je z hlediska chování dopravců problematičtější. Probíhá několikrát do měsíce na některé ze zhruba dvacítky vytipovaných lokalit po celém území kraje. Policisté navíc mohou na místo vážení odklánět i řidiče z širšího okruhu. Celková zajížďka tam i zpět nesmí přesáhnout 16 kilometrů.

„Kontrolní vážení je prováděno na základě příkazní smlouvy, kterou kraj uzavírá vždy na dobu jednoho roku. Jeho smyslem je ochránit krajský majetek. V letošním roce totiž půjde na obnovu dopravní infrastruktury rekordní suma peněz," podotkl náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy. Kontrolnímu vážení byl přítomen společně se zástupci Správy silnic Královéhradeckého kraje. Tato příspěvková organizace kraje zde plní funkci koordinátora. Samotné vážení zajišťuje Centrum služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s Policií ČR.